آکواریوم

آب شور

پستهای اخیر

آموزش

آکواریوم

عضویت در خبرنامه

آب شیرین

تکثیر و نگهداری

پستهای اخیر

۲٫کربوهیدرات

کربوهیدرات: کربوهیدرات ارزان ترین بخش جیره برای تولید انرژی است وکیفیت پلت های غذایی ماهیان را بهبود می بخشد.

۱٫ پروتئین

شناسایی و تعیین سطح مناسب پروتئین برای فرموله کردن یک جیره غذایی مقرون به صرفه ،برای تغذیه ماهیان ضروری است.

مواد مغذی

مهمتریت دغدغه موجود در صنعت آبزی پروری افزایش تولید ماهیان درواحد سطح است. تغذیه با جیره های غذایی فرموله شده

کوی فیش

کیپرینوس کارپیو (کوی فیش) اهمیت تجاری زیادی پیدا کرده‌است. واریته های مختلف آین ماهی بسته به اندازه و کیفیت ظاهری…

پستهای اخیر