دلقک ماهی اسلاریس نارنجی (ocellaris Clownfish)

1,118

این گونه دارای رنگ نارنجی همراه با سه خط سفید، صلح طلب و سازگار با ریف می باشند. با این که نسبت به قلمرو خود حساس هستند در اکثر اوقات تا فاصله زیادی از محدوده خود دیگر ماهیان را تعقیب نمی کنند و به مرور دیگر اعضای تانک یاد می گیرند که از آن قسمت دوری کنند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.