تغذیه و بهداشت ماهی کوی

1,140

 


همانطور که دو روش تکثیر سنتی و صنعتی برای کوی عرض کردم بناچار دو روش برای پرورش این ماهی متصور است. نخست روش سنتی را بررسی میکنم. کیپرینوس کارپیو بسیار پرخور است و در نتیجه مواد دفعی زیادی نیز تولید میکند. بعضی از علاقه مندان این ماهی را ماهی برکه می نامند. چرا که اغلب در استخرهای خاکی با آب راکد پرورش داده و نگه داری میشوند. وقتی شما یک استخر خاکی را برای تکثیر این ماهی در نظر میگیرید به ناچار باید دو استخر خاکی دیگر به همان اندازه را برای مراحل بعد پرورش داشته باشید. استخر تکثیر را یک هفته پیش از تخمریزی ماهی کود دهی کنید. کود خشک گاو که پودر شده‌باشد و کود شیمیایی نیترات آمونیوم. نسبت یک کیلوگرم کود شیمیایی به بیست کیلوگرم کود گاو است. مقدار کود دهی در ابتدا نیم کیلوگرم بر متر مکعب حجم حقیقی آب استخر است و در ادامه بایستی به کمک ابزاری که دیسک شسی نام دارد تیرگی سنجی کنید. اینکار برای تولید فیتوپلانگتون ها و زئوپلانگتون ها در استخر است که غذای اولیه بچه ماهی هاست. چهار الی پنج هفته به این روش بچه ماهی ها را تغذیه کنید تا به اندازه ی حدود ۲ سانتیمتر برسند. دو استخر دیگر نیز باید همزمان با تخمریزی ماهی ها کود دهی شوند تا زمانی که میخواهید بچه ماهی را به این استخرها منتقل کنید جمعیت غالب ذی شناوران این دو استخر زئوپلانگتون ها باشند. ماهی را از استخر اولیه تکثیر خارج کنید و پس از رقم بندی (جدا سازی بر حسب اندازه) به این دو استخر منتقل شوند. برای استخری که بچه ماهی های بزرگتر را در آن رها کرده اید جیره غذایی علاوه بر تغذیه ی طبیعی از استخر فراهم کنید. این جیره همان جیره ی کپور معمولی است. استخری که بچه ماهی های کوچکتر را در آن رها کرده اید مدت دو هفته دیگر با کود دهی و تیرگی سنجی روزانه باز هم فیتوپلانگتون و زئوپلانگتون تولید کنید تا بتوانید به آنها نیز غذای دستی بخورانید. کوی ماهی همه چیز خواری است. اما به لحاظ نیاز فیزیولوژیکی و نیز اقتصاد پرورش، میتوانید تا پنجاه درصد پروتئین مورد نیاز او را از منابع گیاهی تامین کنید. اگر کوی را در آکواریم پرورش میدهید به ناچار برای استارت تغذیه باید فیتوپلانگتون ها را در ظروف دیگری پرورش داده و با ساچوک ۲ میکرونی جمع آوری کرده و تا حد اشباع به بچه ماهی ها بخورانید.

 

یا یک مثال عملی و با طرح شخصی خودم به مدیریت بهداشتی و تغذیه ای پرورش کوی در روش سنتی خواهم پرداخت. فرض کنید یک استخر خاکی به ابعاد ۴ متر و ارتفاع دیواره ۱/۲ متر در اختیار دارید. گوشه های تیز این استخر را پخ میزنیم و یک لوله خروجی در مرکز این استخر به طرف بیرون یکی از کناره ها تعبیه میکنیم. اطراف خروجی مرکز استخر را به قطر حدود ۸۰ سانتیمتر سیمان کاری میکنیم و یک لوله ایستاده در بیرون بر روی این خروجی نصب میکنیم که ارتفاع آبگیری را در ۸۰ سانتیمتر نگه میدارد. اکنون ۱۲ متر مکعب حجم آبگیری استخر ماست. میخواهیم ده هزار قطعه ماهی را تا اندازه ۱۲ سانتیمتر درون این استخر پرورش دهیم. یک قطعه لوله ۱٫۵ اینچ پولیکا به طول ۱٫۱ متر و قطعه دیگری به طول ۸۰ سانتیمتر تهیه کنید. در لوله ۱٫۱ متری در فاصله ۳۰ سانتیمتر از یکی از سرها سه یا چهار سوراخ به قطر ۲٫۵ سانتیمتر ایجاد می کنیم. در لوله ۸۰ سانتیمتری روی یک خط راست چند سوراخ به قطر ۶ میلیمتر ایجاد می کنیم و یک طرف این لوله را کور میکنیم و طرف دیگر را با یک زانویی به لوله ۱٫۱ متر متصل میکنیم. سوراخهای ۶ میلیمتری باید به سمت خط افقی باشند. اکنون این قطعه ال شکل را در یک گوشه استخر طوری فرو می کنیم که سوراخهای ۲٫۵ سانتیمتری بیرون از زمین باشند و سوراخهای ۶ میلیمتری که اکنون افقی هستند به سمت داخل استخر (نه به سمت دیواره) باشند. اگر یک انتشار دهنده هوا (سنگ هوا) را از یکی از سوراخهای ۲٫۵ سانتیمتری وارد کنیم و هوا را به جریان بیندازیم خواهیم دید که آب از سوراخهای ۶ میلیمتری خارج خواهد شد. سوراخهای ۶ میلیمتری باید در یک سانتیمتری زیر سطح آب باشند. هشت عدد از این وسیله را طوری در کناره ها و گوشه های استخر تعبیه میکنیم که یک جریان آب دایم در دور تا دور استخر برقرار شود. به این ترتیب :
اولا لایه بندی حرارتی و اکسیژنی از بین میرود و تمام حجم استخر دمای یک سان و اکسیژن محلول یکسان خواهد داشت. در ثانی فضولات ماهی در مرکز استخر جمع میشوند و شما روزی یک بار به مدت ۱۰ آلی ۱۵ دقیقه با خارج کردن لوله ایستاده بیرونی فضولات و بخشی از آب را خارج کرده و به جای آن آب تازه به استخر اضافه میکنید. کود دهی استخر ادامه خواهد یافت و پلانگتون ها همچنان بخش اعظم غذای ماهی را تامین میکنند و برای تکمیل غذا دهی در شروع روزانه یک و نیم کیلو و در پایان دوره پرورش روزانه ۳ کیلوگرم جیره استاندار کپور را در سه وعده به بچه ماهی ها میدهید. حتما بایستی با یک دامپزشک آبزیان برای کنترل بیماری ها در تماس دایم باشید

نظرات بسته شده است.