ماهی کوی (قسمت دوم)

روش تکثیر دوم ماهی کوی

1,106

در مقدمه باید عرض کنم که یک روش آماری وجود دارد که بازده کل عملیات تکثیر و پرورش را به صورت درصد بازماندگی محاسبه میکند. این یعنی اینکه باید بدانیم از هر یکصد تخم استحصال شده از ماهی چه تعدادی نهایتا به بازار فروش رسیده است. اگر شما به روش سنتی اقدام به تکثیر کنید بازماندگی در مرحله اول که تخم کشی و انکوباسیون تخم است، بیش از شصت درصد نخواهید داشت. اگر تلفات مراحل بعدی پرورش را نیز حساب کنید در خواهید یافت که درصد بازماندگی کل حدود چهل خواهد بود. بنابراین در این روش اگر هدف پرورش تعداد معینی ماهی باشد بایستی دو و نیم برابر مولد داشته باشید که مستلزم فضای بیشتر برای عملیات تخم کشی است. این یعنی اینکه هزینه اولیه تا رسیدن بچه ماهی ها به اندازه ی انگشت قد تقریبا دو برابر خواهد بود. لذا روش صنعتی بازده بسیار بالاتری خواهد داشت و عملا ضریب اطمینان و نیز درصد بازماندگی بالاتری به دست خواهد آمد

روش دوم تکثیر همان است که در مورد سیلور شارک عرض کردم. منتهی در اینجا توضیحات بیشتری عرض میکنم. دو حوضچه ی سیمانی که تمام سطوح داخلی آنها سرامیک شده باشد با لوله ی ایستاده بیرونی که ارتفاع آب را حدود ۸۰ سانتیمتر نگه دارد لازم دارید. حجم کل هر حوضچه باید ۴ متر مکعب باشد. حوضچه های دایره ای به قطر ۲/۵ متر بهترین اند. اما میتوانید آنها را چهارگوش پخ زده یا بیضی بسازید. جریان آب با درجه حرارت ۲۲ تا ۲۳ درجه و سختی حدود ۱۰۰ پی پی ام با پی اچ خنثی (هفت) به منظور تامین اکسیژن و دفع فضولات و آمونیاک باید در دسترس باشد. ماهی های مولد را به یکی از این حوضچه ها منتقل کرده و با جیره استاندارد کپور به میزان سه درصد وزن کل ماهی ها در روز تغذیه کرده و به محض تشخیص نر از ماده، آنها را از هم جدا کنید. با مشاهده علایم رسیدگی جنسی بایستی هورمون هیپوفیز کپور را در دو نوبت تزریق کنید. لازم است یک کارگاه عملی آموزشی به کمک کارشناسان اداره شیلات محل برگذار کنید تا نحوه استحصال هیپوفیز کپور، دوز تزریق، چگونگی تخم گیری و اسپرم گیری و نحوه ی بارورسازی تخم ها را عملا بیاموزبد. تخم ها به محض جذب آب بعد از باروری حالت چسبنده خواهند داشت و باید این حالت از بین برود. روش ها شامل : شستشو با سوسپانسیون گل رس، اسید تانیک، نمک و اوره، شیر، آنزیم و ترکیبی از بعضی از این مواد است. بهترین روش برای ماهی کوی استفاده از شیر و آنزیم است. کار عملی بر طرف کردن چسبندگی تخم ها را نیز در نخستین تجربه زیر نظر کارشناسان شیلاتی انجام دهید. در نهایت تخم ها را به انکوباتور های جارزوگر منتقل کرده با برقراری جریان آب با کیفیت مناسب تخم ها را به بچه ماهی تبدیل کنید. در صورت عملکرد صحیح شما بازماندگی نزدیک نود درصد را در این مرحله خواهید داشت.

نظرات بسته شده است.