کوی فیش

1,083

کیپرینوس کارپیو (کوی فیش) اهمیت تجاری زیادی پیدا کرده‌است. واریته های مختلف آین ماهی بسته به اندازه و کیفیت ظاهری گاهی تا سیصد دلار و بیشتر خرید و فروش میشوند. لذا ارزش سرمایه گذاری دارد. از آنجا که بلوغ آین ماهی تا سه سال زمان نیاز دارد، ترکیب (هیبریدیشن) و ایجاد واریته ی جدید حدود دوازده سال زمان نیاز دارد. میتوانید واریته های موجود را خالص نگه داشته تکثیر کنید. اما اگر تمایل به کار بر روی نژاد ماهی دارید حتما یک متخصص ژنتیک را در سیستم استخدام کنید و از ترکیب بی مطالعه و تصادفی نژادها پرهیز کنید. بهتر است برای هر نژاد فضای مجزا در نظر بگیرید و در صورتی که دو نژاد را ترکیب کردید یک پرونده مفصل شامل عکس و جزئیات کامل ترکیب و نتایج آن را تشکیل داده و بایگانی کنید تا اقدامات بعدی شما بتواند تحت برنامه جامع و دقیقی انجام شود. اگر در آکواریم خانگی موفق به تخم گیری از کوی شدید حتما پرورش فیتوپلانگتون و غذای زنده را ترتیب دهید. بدون اینها پرورش کوی موفقیتی نخواهد داشت. کیپرینوس کارپیو بسته به کیفیت پرورش قبل از بلوغ و همچنین اندازه و سن از هزار تا جهار هزار تخم تولید میکند. میتوانید در سال دوبار از کوی فیش تخم گیری کنید. اینکار مستلزم این است که مخازن نگه داری مولدین در سالن سر پوشیده ای که امکان کنترل دما و رژیم نوری در آن وجود دارد مستقر شود. به طور ساده شما دما و رژیم نوری را طوری برنامه ریزی می کنید که یک بهار مصنوعی دوم را در پائیز برای ماهی تداعی کنید

نظرات بسته شده است.