۱٫ پروتئین

819

شناسایی و تعیین سطح مناسب پروتئین برای فرموله کردن یک جیره غذایی مقرون به صرفه ،برای تغذیه ماهیان ضروری است.

ازآنجا که پروتئین گرانقیمت ترین جزء غذایی ماهیان است،تعیین سطح مناسب آن برای رشد و زنده مانی اهمیت ویژه ای دارد. همچنین امکان این وجود دارد که کاهش قابل توجهی درقیمت خوراک حاصل شود  اگرجیره ای با میزان پروتئین پایین بتوان به ماهی داد بدون اینکه رشد وسلامتی آن تحت تاثیرقرارگیرد .

هرچند مقدار ناکافی پروتئین درجیره غذایی باعث کاهش ویاحتی توقف رشد می شود.

علاوه براین سطح بالای پروتئین درجیره سبب تولید مقادیربالایی ازآمونیاک درآب می شود که مصرف اختیاری خوراک و رشد ماهیان را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از پروتئین توسط یک جاندار بستگی به نوع جیره غذایی،قابلیت هضم پروتئین،پروفیل اسید امینه آن، نسبت انرژی به پروتئن درجیره ومقدارپروتئینی که درجیره به کار رفته است دارد دیگرمواردی که مصرف پروتئین را تحت تاثیر قرارمی دهند،شامل اندازه گونه،جنسیت،ژنتیک و شرایط محیطی می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.